Kontakt:

Organizačná vedúca : Alena Rusnákova

E-mail: fskrivanturany@gmail.com
tel.kontakt: 0905 465 996     

 

 

 

Folklórny súbor KRIVÁŇ je členom Združenia turčianskych muzikantov

ztum